standard background
Bel mij vrijblijvend op 06 10 91 70 74

Aanpak

Vooraf maken we  een plan voor het komende jaar. We plannen de afspraken in waar we bijpraten over alles wat speelt. Dat kunnen vooraf gedefinieerde onderwerpen zijn die een belangrijke rol spelen in de verdere ontwikkeling. Het kunnen ook vrije gesprekken zijn over wat er op dat moment speelt. Algemene ontwikkelingen, financiële aspecten. Maar ook financieringsbehoefte, personele aangelegenheden, marktomstandigheden en concurrentie, strategische plannen die er zijn. En als belangrijkste van alles. Hoe gaat het met jezelf. De spil van het bedrijf. Want of je nou wilt of niet. Het reilen en zeilen van de onderneming hangt sterk samen met hoe je zelf in je vel zit.

Het is belangrijk dat een gesprek plaatsvindt op basis van inhoudelijke kennis van je bedrijf. Voorafgaand aan de gesprekken stel ik een analyse op van jouw organisatie. Een analyse waarin gekeken wordt naar de bedrijfsstructuur, de visie van het management, de omgeving waarbinnen wordt gewerkt en de doelstellingen die er zijn voor de korte, middellange en lange termijn. Ook wordt gekeken naar het type ondernemer, de kwaliteit en kwantiteit van het personeelsbestand. Dit wordt mede vormgegeven door ook daadwerkelijk binnen je bedrijf rond te lopen en gesprekken te voeren met de medewerkers binnen jouw onderneming. Medewerkers verspreid over verschillende functies en niveaus. Alles met als doel om een zo goed en concreet mogelijk beeld te krijgen van je onderneming. Gevoed vanuit de verschillende invalshoeken.

Gedurende het jaar gaan we op basis van de rolling-forward agenda aan de slag met alle punten. Uiteraard vind ik het daarbij belangrijk dat deze gesprekken daadwerkelijk bijdragen aan het bereiken van je doelen. In dat kader vind ik het essentieel dat ik optimaal blijf presteren. Daarom geldt er geen opzegtermijn en kun je stoppen met mijn dienstverlening wanneer je dat wilt. Het enige wat ik daarvoor terugvraag is je open en eerlijke feedback waarom je tot die keuze komt.

Voordelen ten opzichte van je accountant

Het meedenken over je bedrijfsvoering kun je ook overlaten aan je accountant. In sommige gevallen zal je dat ook zeker net zoveel helpen als sparren met mij. Toch kan het inschakelen van mij meer brengen.

Veel accountants pakken de rol van de meedenkend bedrijfsadviseur niet voldoende op. De redenen daarvoor zijn divers. Sommigen voelen zich goed bij het verzorgen van je jaarrekeningen en/of de controle daarvan, maar komen niet verder omdat dat simpelweg niet in hun aard zit. Anderen durven het niet of willen het niet. En dan is er nog de groep die dat prima zou kunnen, maar door hun drukke werkzaamheden daar simpelweg niet aan toe komen. Bovendien als ze het doen, doen ze dit “erbij”, voor mij is dit mijn primaire taak.

Accountants hebben te maken met een sterk toenemende aandacht voor hun functioneren en de daarmee samenhangende aangescherpte regelgeving en toezicht. Ik ken ondernemers die juist vanwege deze ontwikkelingen niet meer alles met hun accountant durven te bespreken, omdat die er dan iets mee moet of denkt te moeten in het kader van zijn overige werkzaamheden. In plaats van een oplossing voor het probleem van de ondernemer, moeten ineens allerlei activiteiten uitgevoerd worden die niks inhoudelijks toevoegen, maar wel leiden tot meer werk en een hogere factuur. Geen wonder dat je dan voorzichtiger wordt met het delen van informatie. Zonde.

Het hebben van een onafhankelijk adviseur naast je accountant zorgt ervoor dat je elkaar scherp houdt. Zeker als je een accountant hebt die zich probeert te verschuilen achter de regelgeving. Als je adviseur dan ook nog verstand heeft van accountancy kun je goed voorbereid een weerwoord hebben en beter beslagen ten ijs komen. De discussie wordt daarmee inhoudelijker en kan dan ook daadwerkelijk iets toevoegen.

Tot slot is het wisselen van accountant vaak een tijdrovend verhaal. De nieuwe accountant moet zich verdiepen in je organisatie en medewerkers moeten tijd steken in het opnieuw uitleggen van procedures en bedrijfsspecifieke aspecten. Waarom niet gebruik maken van de zaken die hij goed doet. Het samenstellen en/of controleren van de jaarrekening en je fiscale aangifte, kan hij prima blijven doen. Het breder sparren buiten de regelgeving om kan ergens anders. Wel een frisse blik op je bedrijfsvoering, maar niet de rompslomp van wisselingen.

Fee

Op basis van de afspraken en de planning die we maken, krijg je een maandelijks bedrag in rekening gebracht. Daarvoor krijg je de sparringsbijeenkomsten en de bijbehorende voorbereiding. Dat is een vaste prijsafspraak. Als een gesprek langer duurt dan gepland, prima. Dan hebben we een goed gesprek gehad en dat is waar het om draait.

Als er specifieke trajecten gaan lopen waarvoor extra tijd besteed moet worden, krijg je een extra factuur. Maar dat bespreken we van tevoren, dus daar zitten geen verrassingen in.