Website-3
Bel mij vrijblijvend op 06 10 91 70 74

Aanpak

De aanpak zal afhangen van waar je nu staat met je bedrijf en waar je heen wilt. We beginnen met het in kaart brengen wat jouw doelstellingen zijn en waar je momenteel staat en wat je huidige knelpunten zijn. Dan zal ik je bedrijf willen leren kennen. Ik wil een analyse maken van jouw bedrijf. Een analyse waarin gekeken wordt naar de bedrijfsstructuur, de visie van het management, de omgeving waarbinnen wordt gewerkt en de doelstellingen die er zijn voor de korte, middellange en lange termijn. Ook wordt gekeken naar het type ondernemer, de kwaliteit en kwantiteit van het personeelsbestand. Dit wordt mede vormgegeven door ook daadwerkelijk binnen je bedrijf rond te lopen en gesprekken te voeren met de medewerkers binnen jouw onderneming. Medewerkers verspreid over verschillende functies en niveaus. Alles met als doel om een zo goed en concreet mogelijk beeld te krijgen van je onderneming. Gevoed vanuit de verschillende invalshoeken. Op basis van alle informatie maken we een plan hoe we gezamenlijk aan de slag gaan.

Voordelen ten opzichte van je accountant

Het meedenken over je bedrijfsvoering kun je ook overlaten aan je accountant. In sommige gevallen zal je dat ook zeker net zoveel helpen als sparren met mij. Toch kan het inschakelen van mij, meer brengen.

Veel accountants pakken de rol van de meedenkend bedrijfsadviseur niet voldoende op. De redenen daarvoor zijn divers. Sommigen voelen zich goed bij het verzorgen van je jaarrekeningen en/of de controle daarvan, maar komen niet verder omdat dat simpelweg niet in hun aard zit. Anderen durven het niet of willen het niet. En dan is er nog de groep die dat prima zou kunnen, maar door hun drukke werkzaamheden daar simpelweg niet aan toe komen. Bovendien als ze het doen, doen ze dit “erbij”, voor mij is dit mijn primaire taak.

Accountants hebben te maken met een sterk toenemende aandacht voor hun functioneren en de daarmee samenhangende aangescherpte regelgeving en toezicht. Ik ken ondernemers die juist vanwege deze ontwikkelingen niet meer alles met hun accountant durven te bespreken, omdat die er dan iets mee moet of denkt te moeten in het kader van zijn controlewerkzaamheden. In plaats van een oplossing voor je probleem, krijg je allerlei extra werkzaamheden die inhoudelijk niks toevoegen, maar wel leiden tot meer werk en een hogere factuur. Geen wonder dat je dan voorzichtiger wordt met het delen van informatie. Zonde.

Het hebben van een onafhankelijk adviseur naast je accountant zorgt ervoor dat je elkaar scherp houdt. Zeker als je een accountant hebt die zich probeert te verschuilen achter de regelgeving. Als je adviseur dan ook nog verstand heeft van accountancy kun je goed voorbereid een weerwoord hebben en beter beslagen ten ijs komen. De discussie wordt daarmee inhoudelijker en kan dan ook daadwerkelijk iets toevoegen.

Tot slot is het wisselen van accountant vaak een tijdrovend verhaal. De nieuwe accountant moet zich verdiepen in je organisatie en medewerkers moeten tijd steken in het opnieuw uitleggen van procedures en bedrijfsspecifieke aspecten. Waarom niet gebruik maken van de zaken die hij goed doet. Het samenstellen en/of controleren van de jaarrekening en je fiscale aangifte, kan hij prima blijven doen. Het breder sparren buiten de regelgeving om kan ergens anders. Wel een frisse blik op je bedrijfsvoering, maar niet de rompslomp van wisselingen.